KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2017 r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017 r.
  3. Ferie zimowe: 15-28 stycznia 2018 r.
  4. Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca- 3 kwietnia 2018 r.
  5. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.
  6. Ferie letnie: 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

DNI ŚWIĄTECZNE:

1.11.2017 r.  (środa)– Wszystkich Świętych

11.11.2017 r. (sobota) – Narodowe Święto Niepodległości

1.01.2018 r. (poniedziałek) – Nowy Rok

6.01.2018 r. (sobota) – Trzech Króli

1.05.2018 r. (wtorek) – Święto Pracy

3.05.2018 r. (czwartek) - Święto Konstytucji 3 Maja

31.05.2018 r. (czwartek) – Boże Ciało

 

DODATKOWE DNI WOLNE BEZ ODPRACOWANIA:

30.04.2018 r. (poniedziałek)

2.05.2018 r. (środa)

4.05.2018 r. (piątek)

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

 

DODATKOWY DZIEŃ WOLNY DO ODPRACOWANIA W DNIU 26.05.2018 r. (sobota):

1.06.2018 r. (piątek) – szkoła nie zapewnia opieki świetlicowej.


........................................................................................................................

Terminarz klasyfikacji rok szkolny 2017/2018

 

I semestr

7.12.2017 r. - Powiadomienie uczniów o zagrożeniach oceną niedostateczną
z przedmiotu i/lub naganną albo nieodpowiednią oceną zachowania

14.12.2017 r. – Podanie informacji o wszystkich proponowanych ocenach
( wpis ołówkiem do dziennika lekcyjnego)

14.12.2017 r. – Konsultacje indywidualne dla Rodziców

5.01.2017 r. – Ostateczne wystawienie ocen ( wpis długopisem do dziennika)

8.01. 2018 r. -  Klasyfikacja uczniów kl. I-VII

11.01.2018 r. – Wywiadówka

 

II semestr

14.05.2018 r. – Podanie informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną
z przedmiotu i/lub naganną , nieodpowiednią oceną zachowania

17.05.2017 r. – Wywiadówka

Do dnia 28.05.2018 r. – Podanie informacji o wszystkich proponowanych ocenach
( wpis ołówkiem do dziennika)

29.05.2018 r. – 30.05.2018 r. – Możliwość złożenia podania do wychowawcy
o dodatkowy sprawdzian ( podwyższenie oceny z przedmiotu ).

7.06.2018 r. - 8.06.2018 r. – Dodatkowy sprawdzian

11.06.2018 r. – Ostateczne wystawienie ocen ( wpis  długopisem do dziennika)

14. 06.2018 r. – Klasyfikacja klas I-VII  


  • Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów od grudnia 2016 roku wspiera finansowo naszą placówkę