Podziękowania

 Zdjęcie

 Zdjęcie

 Zdjęcie

W szkolnym Kole Wolontariatu w roku szkolnym 2017/2018 zapisanych jest około 28 wolontariuszy, są to uczniowie klas III – VII.

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Uczniowie w naszej szkole są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służyć tak potrzebującym jak i samym sobie.

Wolontariat również rozwija wśród uczniów postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzenia czasu wolnego.

Współpracujemy z Fundacją Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu oraz Fundacją  Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Za swoje działania otrzymaliśmy dyplomy i podziękowania.

 

 


 
 

  • Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów od grudnia 2016 roku wspiera finansowo naszą placówkę