KONKURS GIMNASTYCZNO – AKROBATYCZNY W KLASACH  6. 

We wtorek 8 listopada 2016r. odbył się coroczny konkurs gimnastyczno - akrobatyczny klas 6.

Celem konkursu jest zaprezentowanie przez uczniów poziomu umiejętności ćwiczeń gimnastyczno - akrobatycznych poznawanych podczas zajęć wychowania fizycznego. Takie zajęcia pozwalają na rozwijanie kreatywności, kontroli nad ciałem, poprawę koordynacji ruchowej, rozwijają pamięć wzrokową oraz mięśniową oraz oswajają z przestrzenią. Dzięki temu że uczniowie samodzielnie dobierają się w zespoły i  tworzą swoje układy choreograficzne budzi się w nich poczucie własnej wartości, współistnienia w grupie i odpowiedzialności za występ. Przełamują nieśmiałość i zyskują pewność siebie. W tegorocznych pokazach zaprezentowało się 9 grup gimnastycznych. Oto wyniki rywalizacji:

1 miejsce - ,,COOL GIRL'' - 86pkt.

(M.Kłosińska, L.Klupsz,Z.Orzechowska)

2 miejsce- ,,RETRO LEVERS'' - 84pkt.

(M.Lenart, P.Wojewoda,T.Rzeszotnik,W.Pahulicz,M.Czyż, K.Jarosz)

3 miejsce - ,, Akrobatyczna Trójka'' - 82 pkt.

(Z.Żugaj, B.Domaszewski, A.Michalewicz)

4 miejsce - ,,Krasnale'' - 81 pkt.

5 miejsce - ,,Perfecto'' - 80 pkt.

6 miejsce - ,,Rainbow'' i ,,Acro Dreams'' - 79 pkt.

8 miejsce - ,,Kitty'' - 77 pkt.

9 miejsce - ,,Psy'' - 64 pkt.


https://youtu.be/UNJjvB1TEWs

https://youtu.be/t4_yFAG4QiY

https://youtu.be/MsTkEIoeiQ4

https://youtu.be/Q4Kd04sK_48

  • Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów od grudnia 2016 roku wspiera finansowo naszą placówkę