Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018.

Nad pracą Samorządu Uczniowskiego czuwają: pani Dorota Majk i pani Małorzata Wójcik.

  • Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów od grudnia 2016 roku wspiera finansowo naszą placówkę