Ramowy plan dnia w świetlicy szkolnej

Godziny

Realizowane zajęcia

7⁰⁰- 9⁰⁰

Przychodzenie dzieci. Zabawy wg indywidualnych zainteresowań dzieci, konstrukcyjne, tematyczne, gry planszowe, układanie, rysowanie.

9⁰⁰- 930

II śniadanie, porządkowanie sali po śniadaniu.

930- 12⁰⁰

Grupy dopołudniowe:

Zajęcia dydaktyczne wg planu pracy. Prace indywidualne i grupowe w zespołach zadaniowych. Zajęcia plastyczne, muzyczne, techniczne, ruchowe, czytelnicze, zabawy tematyczne, pogadanki i rozmowy, filmy edukacyjne, konkursy w zależności od potrzeb grupy.  Gry i zabawy dowolne i zorganizowane. Pomoc w odrabianiu lekcji wg potrzeb dzieci. Zabawy ruchowe na placu zabaw, boisku.

12⁰⁰-  14⁰⁰

Porządkowanie sali po zajęciach. Przygotowanie do obiadu. Odpoczynek bierny. Zabawy dowolne inspirowane pomysłowością dzieci.

14⁰⁰- 16⁰⁰

Grupy popołudniowe:

Nauka własna pod opieką nauczyciela (dla chętnych). Zajęcia programowe (takie jak w godzinach 930- 12⁰⁰). Zajęcia dodatkowe (wg odrębnego harmonogramu).

16⁰⁰- 17⁰⁰

Zabawy wg indywidualnych zainteresowań dzieci, konstrukcyjne, tematyczne, gry planszowe, układanie i rysowanie, oglądanie bajek. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

Czynności organizacyjno- porządkowe.

 

Dzienny rozkład zajęć podlega modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami uczniów.

 

  • Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów od grudnia 2016 roku wspiera finansowo naszą placówkę