Prace wykonane na Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny pt: "Portret Świętego Mikołaja".

Zdjęcie

 Zdjęcie

Zdjęcie

Prace wykonane przez dzieci uczęszczające do świetlicy na międzyszkolne konkursy plastyczne: 

,,Malarka jesień"

Zdjęcie

"Jesienne kompozycje"

Zdjęcie

,,Liściaki"

Zdjęcie

 

Prace wykonane przez dzieci uczęszczające do świetlicy na międzyszkolne konkursy plastyczne z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości:

  • interpretacja wiersza W.Bełzy pt: "Katechizm polskiego dziecka" ("Kto Ty jesteś? Polak mały..."), 
  • ,,Wąsy Marszałka Piłsudskiego"

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

  • Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów od grudnia 2016 roku wspiera finansowo naszą placówkę