Tutaj powinien być opis

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Księdza Jana Twardowskiego we Wrocławiu

 została laureatem Dolnośląskiego Konkursu „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”. 10 października 2017 r. Pani Dyrektor Grażyna Stachowiak, w obecności szkolnego koordynatora programu odebrała z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „CERTYFIKAT SZKOŁY DBAJĄCEJ O BEZPIECZEŃSTWO”..

W ramach konkursu zespół nauczycieli pod kierunkiem p. Magdaleny Gileckiej - pedagoga i p. Marii Mazur opracował Szkolny Program „„Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”, który był realizowany we współpracy z lokalnymi instytucjami państwowymi takimi jak: Policja, Straż Miejska. W ciągu całego roku szkolnego zorganizowano w szkole wiele różnych działań przy zaangażowaniu wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły uczniów i rodziców.

Efektem naszych działań było uzyskanie certyfikatu w  XIII edycji Dolnośląskiego Konkursu: „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”.

Jest to dla naszej szkoły duże wyróżnienie, gdyż w konkursie wzięło udział 159 dolnośląskich szkół, sprawozdania nadesłało 66, a 13 zostało laureatami. 

Załączniki

  • Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów od grudnia 2016 roku wspiera finansowo naszą placówkę