Tutaj powinien być opis

W zgodzie z naturą

Klasy siódme zaangażowały się w upiekszanie terenu wokół szkoły.Na lekcji biologii sadzily krzewy i w ten sposób pogłebiały wiedzę na temat roślin.

  • Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów od grudnia 2016 roku wspiera finansowo naszą placówkę