Tutaj powinien być opis

Realizacja projektu „Z informatyką za pan brat” w latach 2016-2017.

                                                                                                                 Wrocław, 2.11.2017r.

 

 

                                                                    

 

Realizacja projektu „Z informatyką za pan brat” w latach 2016-2017

finansowanego przez Fundację KGHM Polska Miedź  w Szkole Podstawowej nr 39 im. Księdza Jana Twardowskiego

 

Dzięki informacji uzyskanej od pana Krzysztofa Patralskiego
- przedstawiciela Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 im. Księdza Jana Twardowskiego  we Wrocławiu zwróciliśmy się do Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie o dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego do pracowni komputerowej
w ramach projektu pod nazwą  „Z informatyką za pan brat”.

Nasze starania zakończyły się sukcesem,  to  znaczy Fundacja KGHM Polska Miedź przyznała nam dofinansowanie w wysokości 9000 złotych.
Z przyznanej dotacji zakupiono 20 zestawów komputerowych za kwotę
7094,80 zł. Dzięki temu wyposażyliśmy pracownię komputerową w zestawy komputerowe, pracujące na systemie Windows 7, a także gabinety przedmiotowe i pokój nauczycielski w niezbędny sprzęt informatyczny. Nowe wyposażenie pracowni komputerowej pozwala realizować Podstawy Programowe na zajęciach komputerowych, edukacji informatycznej i informatyce.  Również podczas innych zajęć edukacyjnych w salach lekcyjnych uczniowie i nauczyciele korzystają z wyżej wymienionego sprzętu.

Używany sprzęt informatyczny został zakupiony w Ośrodku Przetwarzania Informacji KGHM Polska Miedź S.A.
( Oddział Centralny) w Polkowicach.

W realizację projektu włączyli się nauczyciele, uczniowie i rodzice.

Informację umieściliśmy na stronie internetowej szkoły, w kronice i gazetce szkolnej oraz w lokalnej prasie ( „Pawłowice”)

Społeczność szkoły SP 39 im. Księdza Jana Twardowskiego  wyraża serdeczne podziękowanie Fundacji KGHM za przyznane dofinansowanie a także Centralnemu Ośrodkowi Przetwarzania Informacji KGHM Polska Miedź S.A.      za realizację zamówienia oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sfinalizowania tego projektu, służącego rozwijaniu kompetencji informatycznej naszych uczniów
od klasy pierwszej do siódmej. W roku szkolnym 2017/18 z pracowni komputerowej korzysta 203 uczniów.

 

Wyrażamy szczególne podziękowania Stowarzyszeniu Nasze Pawłowice i Ramiszów, które sfinansowało
zakup oprogramowania w kwocie ponad 7.000 złotych

Z pozdrowieniami

Dyrektor Szkoły

Grażyna Stachowiak

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

  • Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów od grudnia 2016 roku wspiera finansowo naszą placówkę